برگزاری ۴۸ کارگاه در اولین مرکز تخصصی نوجوان کانون کشور و کرمانشاه

در آستانه‌ی فصل تابستان و توسط فرهنگسرای آفرینش، ۴۸ عنوان کارگاه در اولین مرکز تخصصی نوجوان کانون کشور و کرمانشاه تعریف شد که شامل مجموعه فعالیت‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای نوجوانان، اعضای ارشد و والدین می‌شود.