با کارگاه‌های کانون در استان مرکزی تابستونتو بساز!

مشتاقانه منتظر حضور شما کودکان و نوجوانان عزیز در مراکز کانون پرورش فکری در سراسراستان مرکزی هستیم. فعالیت‌های این مراکز در تابستان سال ۱۴۰۳ با شعار «تابستونتو بساز» در حال برگزاریست.