ویژه‌برنامه‌های عید قربان در مراکز کانون کرمانشاه/تصویری

در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، ویژه‌برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی و... با محوریت عید قربان برای اعضا و والدین آنها اجرا شد.