گزارش تصویری آغاز پرشور تابستانی در مراکز کانون کرمانشاه

با شروع فصل تابستان، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و... در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه نیز همچون همیشه و به نحوی پر رنگ‌تر از گذشته، صورت پدیرفت.