بازدید دوره‌ای مدیرکل‌کانون‌استان‌بوشهر از مرکز بندرریگ

سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، طی سفر دوره ای خود به شهرستان گناوه رفت و از نزدیک مرکز فرهنگی هنری بندرریگ را بازدید و با مربی و کارکنان این مرکز به گفتگو پرداخت.