بازدید دوره‌ای مدیرکل‌کانون‌استان‌بوشهر از مرکز دیلم

سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، طی سفر دوره ای خود به شهرستان دیلم رفت و از نزدیک مرکز فرهنگی هنری دیلم را بازدید و با اعضا، مربیان و کارکنان این مرکز به گفتگو پرداخت و در جشن غدیر این مرکز شرکت کرد.