ویژه برنامه های بزرگداشت روز قلم در مراکز کانون استان خوزستان

به مناسبت گرامیداشت روز قلم ویژه برنامه هایی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون خوزستان، به مناسبت 14 تیرماه و روز قلم ویژه برنامه هایی در مراکز کانون خوزستان برگزار شد.

خوشنویسی ، کتابخوانی ، معرفی نویسندگان موفق ، شأن نزول آیات ، کاردستی ، نقاشی و... از جمله فعالیت های فرهنگی ، ادبی و هنری این روز بوده است.