با یاد حسین تابستانتو بساز

فضای مراکز کانون پرورش فکری استان مرکزی محرمی شد

درآستانه فرارسیدن ماه محرم، پرچم عزاداری سیدالشهدا در فضا سازی و سیاه پوش کردن مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی توسط اعضای نوجوان برافراشته شد .