سید صادق رضایی سه سال دیگر مدیر عامل کانون باقی می‌ماند

با تصویب مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موافقت وزیر آموزش و پرورش، سید صادق رضایی به مدت سه سال دیگر در سمت مدیرعاملی کانون ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی کانون، سید صادق رضایی بهمن ماه سال 1388 به مدت سه سال به این سمت منصوب شده بود اما مجمع عمومی کانون علی‌رغم باقی ماندن یک سال از این مدت، بار دیگر وی را در این سمت ابقا کرد.
مجمع عمومی کانون به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش به تازگی و بر اساس تصویب هیات وزیران، تعداد اعضای هیات مدیره کانون را نیز از سه نفر به 5 نفر افزایش داد و وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش را به سمت رییس هیات مدیره کانون منصوب و سید صادق رضایی مدیرعامل، حجت‌الاسلام محمد جواد علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، امیرخوراکیان رییس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و مهری سویزی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش را به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره کانون معرفی کرد.
تمدید مسوولیت سید صادق رضایی به عنوان مدیرعامل در آخرین جلسه مجمع عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.