غیرمستقیم بودن پیام قصه ها، باعث حک شدن آن بر ذهن و دل بچه هاست.

مدت زیادی از دوران مربی گری اش در کانون نمی گذرد و در همین مدت کم هم سعی کرده آنچه را انجام می دهد اول با عشق و بعد با علم به آن کار باشد. آرزویش این است که کلاغ قصه هایش همیشه به مقصد برسد و می گوید اگر قصه گوییهایش بتواند حتی در زندگی یک کودک هم تاثیر مثبت بگذارد و مسیر زندگی او را تعیین کند به آنچه که در کارش می خواسته رسیده است.

 سرور آبادی جو 3 سال است که به عنوان مربی فرهنگی کانون شماره 2 راور در استان کرمان فعالیت میکند . در مقطع کارشناسی ارشد مردم شناسی تحصیل کرده است و قصه هایی با مضامین حماسی و میهن پرستانه را بیشتر دوست دارد و معتقد است که آیین ها و فرهنگ ها بایستی سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. لحظاتی به گفتگو با او نشستیم.
گفتگو از: آسیه تاج آبادی
1-   چند سال است که قصه گویی می کنید و تا کنون چه موفقیت هایی کسب کرده اید؟
از سالها پیش برای برادر کوچکم قصه می گفتم و قصه گویی در کانون را از 3 سال پیش شروع کردم و برگزیده دومین جشنواره قصه های قرآنی استان هستم.
2- به نظر شما قصه چیست و راز قصه ها در چیست؟
قصه ها از آرزوها ،فکر و تجربه بشر نشات می گیرد و از روزی که زندگی انسان آغاز می شود قصه ها هم شکل می گیرد.راز قصه ها در نکته های تربیتی ، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نهفته در آنهاست که باعث پرورش ذهن و رشد فکری می شود.
 
3-آرزوی یک قصه گوچیست؟
آرزوی خود من به عنوان کسی که همیشه با تمام وجود قصه ای را روایت می کنم ادا کردن حق هر قصه و رساندن پیام های آن به نسل جدید است. و دوست دارم قصه ها تاثیر هر چند اندک در دل یک کودک داشته باشد.
4-قصه ی قصه ها از کجا شروع شده است؟
قصه ی قصه ها از خلقت حضرت آدم شروع می شود و شاید وقتی که هنوز گل آدمی سرشته نشده بود قصه ی انسان ها شروع شد و قصه آفرینش از این هم قدیمی تر است.
5- قصه گویی تا چه حد در انتقال تجربه ها مؤثر است؟
قصه ها به هر نحوی که منتقل شوند صددرصد در انتقال تجربه ها نقش دارند چه خود فرد آن را بخواند چه قصه خوانی یا قصه گویی شوند.اصولا یک بخش از کارکرد قصه ها انتقال تجربیات است.
6-نقش تربیتی قصه و قصه گویی در چیست؟
وقتی که قصه می خوانیم یا قصه گویی می کنیم می توانیم بسیاری از نکات تربیتی و اخلاقی داستانها را در لفافه و به صورت نهفته در کلمات به بچه ها منتقل کنیم و این غیر مستقیم بودن پیام ها است که باعث می شود نا خود آگاه بر ذهن و دل بچه ها بنشیند و بر لوح آنها حضور پیدا کند.
 
7-در مرحله ی منطقه ای شانزدهمین جشنواره قصه گویی چه قصه ای را قصه گویی می کنید و دلیل انتخاب این قصه چیست؟
قصه کاوه آهنگر . من همیشه به افسانه های ایران علاقه داشتم و خواندن قصه های شاهنامه حس حماسی و میهن پرستانه قشنگی را به من منتقل می کند. وقتی این قصه را انتخاب کردم امیدوار بودم بتوانم این حس را با قصه به بچه ها منتقل کنم.
8-مطالعه و تحقیق تا چه میزان در قصه گویی تاثیر دارد؟
اصول و فنون قصه گویی بسیار زیاد است و امروزه در جهان به ارزش قصه و قصه گویی پی برده اند و قصه گویی به عنوان یک علم مطرح است و بی شک مطالعه و تحقیق برای آشنایی با روش ها و تکنیک های قصه گویی بسیار حائز اهمیت است.
 
9- چرا گاهی کلاغ قصه ها به مقصدش نمی رسد؟
به نظر من کلاغ هر قصه ای که بتواند پیام قصه را به مخاطب منتقل کند به مقصدش رسیده است و کلاغهایی که تجربه زندگی را منتقل می کنند مطمئنا به خانه های گرم و محکمی می رسند. اما کلاغهایی که خبر خوبی ندارند نه خودشان به مقصدی می رسند و نه می توانند کسی را با خودشان به مقصدش برسانند.
10.   قصه گویی در جشنواره ها  چه تفاوتی با قصه گویی در مراکز دارد؟
برای قصه گویی که قصه اش را باور دارد و هدف قصه گویی را درک کرده است و ارزش آن را می داند و تاثیرات آن را بر کودکان و نوجوانان می شناسد اصل قصه گویی مهم است. او در همه جا یکسان قصه می گوید چون هدفش انسان سازی است نه جلب رضایت داوران و کسب موفقیت شخصی. او هدف والای یه قصه گو را درک کرده است و البته یک قصه گوی موفق می تواند در هر دو بخش موفق ظاهر شود.
 
11.   جشنواره های قصه گویی تا چه حد باعث رشد و تعالی مربیان کانون می شود؟
جشنواره ها فرصت بسیار خوبی برای کسب تجربه و آشنا شدن با فرهنگ های مختلف است و می تواند در ادامه کار یک مربی که در واقع بهترین قصه گو برای اعضای مراکز کانون است ، تاثیر خوب و مثبتی داشته باشد زیرا که رابطه عاطفی بین اعضا و مربی باعث می شود هر آنچه را که بچه ها از زبان مربی می شنوند شیرین ترین قصه باشد و حتی مسیر زندگی آنها را تعیین کند.