اعضای مرکز بیله سوار هفته هوای پاک را در کنار مسئولین محیط زیست گرامی داشتند

به مناسبت هفته هوای پاک کانون پرورش فکریکودکان و نوجوانان بیله سوار در استان اردبیل با مشارکت اداره محیط زیست این شهرستان مسابقه نقاشی با موضوع شعار صنعت پاک، هوای پاک برگزار کردند.
 در این برنامه شکر سیف اللهی مربی مسئول کانون پرورش فکری بیله سوار درباره هوای پاک و هوای آلوده برای اعضا صحبت کرد سپس با اشاره به شعار صنعت پاک، هوای پاک گفت: در عصر حاضر استفاده از هوای پاک در گرو داشتن صنعت پاک است، یعنی تا کارخانه ها و مراکز صنعتی از دستگاه های آلاینده هوا پاک نشود ما از نعمت هوای پاک برخوردار نخواهیم بود.
 وی در ادامه از اعضا خواست تا در خصوص هوای پاک نقاشی بکشند. در پایان مسابقه، بعد از بررسی نقاشی ها، آثار آیدا ماهری، عاطفه موسوی، سنا عزیزی و شرمین خاوندی به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند  این اعضا از مسئولین کانون و اداره محیط زیست جایزه گرفتند.
 راهپیمایی با شعارهای هوای پاک حق ماست، از کانون تا مصلی با پلاکاردهایی در راستای اهمیت حفظ محیط زیست بخش پایانی برنامه بود.