سبک زندگی روزمره خود را بازبینی وباز آفرینی کنیم.

نوزدهمین جلسه‌ی شورای فرهنگی،هنری وادبی استان با حضور مدیر کانون استان،حراست،معاون فرهنگی،کارشناسان واحدهای مختلف فرهنگی وهنری وادبی کانون استان ونماینده‌ی مربیان مراکز در سالن جلسات مجتمع شهید رسول فرخی ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان آذربایجان‌غربی در این جلسه که پیرامون چهار دستور جلسه‌ی :سبک زندگی بر اساس فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری،طرح دستورالعمل نظام پیشنهادات،ارائه نظر و پیشنهاد در خصوص فرم های (ب) و (ج) طرح‌های امداد فرهنگی و انتظارات متقابل واحدهای کارشناسی فرهنگی،هنری و ادبی از واحد کارشناسی روابط عمومی و بالعکس برگزار شد،در ابتدا مدیر کانون استان به بیان اهمیت و ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با سبک و شیوه‌های زندگی پرداخت و گفت:توجهی که مقام عظمی ولایت به مقوله‌ی سبک زندگی ایرانی واسلامی داشته اند تلنگری است که همه ما این نیاز را درک کنیم که زندگی روزمره‌ی خود را بازبینی و باز آفرینی کنیم و با دقت بیشتری در راه یک زندگی اسلامی و ایرانی و با توجه به نگرش مقام معظم رهبری قدم برداریم.

درادامه حاضرین جلسه باعنایت به این نکته که اگر بخواهیم نگرش توجه و دقت بیشتر به شیوه‌های زندگی اسلامی را در جامعه بنیادین کنیم باید کودکان و نوجوانان مان را به این شیوه‌ها تربیت نماییم مقرر نمودند طی چند جلسه در رابطه با این موضوع هریک از واحدها راهکارهای عملیاتی خود را در راستای سبک زندگی ایرانی – اسلامی و در قالب فعالیت های کانون ارائه نمایند.

همچنین در ادامه این جلسه سلطانی دبیر نظام پیشنهادات کانون استان به ارائه گزارشی از روند اجرایی نظام پیشنهادات در استان پرداخت .سپس سایر مباحث دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.