کارگروه سومین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی استان کردستان چهارمین جلسه خود را تشکیل داد

چهارمین جلسه کارگروه سومین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی استان کردستان با محوریت کمیته علمی و محتوایی با حضور مدیر و کارشناسان کانون استان کردستان، نماینده مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ، نماینده دانشگاه مذاهب اسلامی استان و 2 نفر از مربیان کانون و توانا در حیطه ی فعالیت های دینی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، مدیر کانون استان کردستان و دبیر این دوره از جشنواره ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ، کلیت جشنواره های رضوی و هدف کار کانون را در سخنانی تشریح نمود.

سهیلا شیخی گفت: پرورش حس دینی و خداباوری و جاری سازی و انجام فعالیت های فرهنگی ، هنری و ادبی در زمینه ترویج فرهنگ رضوی را از عمده اهداف اصلی این دوره از جشنواره دانستند.

شیخی در سخنانی ضمن ارزیابی دوره های قبلی جشنواره و بیان نتایج مثبت عایده در این مسیر ، برگزاری این دوره از جشنواره توسط کانون استان را توفیقی الهی دانستند.

در ادامه کارشناس هنری و مسئول و نماینده دبیرخانه جشنواره ، ضمن بیان فراخوان و اصلاحیه صادر شده توسط دبیرخانه مرکزی ، ضرورت کیفیت بخشی هرچه بهتر در انتخاب احدایث و عدم ایجاد حساسیت های دینی و مذهبی را بیان نمود.

همچینین در این جلسه سپیانی نماینده دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن بیان دیدگاه های خود استفاده از منابع معتبر اهل سنت در انتخاب احادیث را رکن اصلی در این دوره از جشنواره بیان کرده و در رابطه با مسائل فنی انتخاب حدیث از جمله تقطیع و ... نکات ارزنده ای را بیان کردند و در رابطه با خروجی جشنواره و نحوه درج احایث در کنار آثار نیز نکته هایی را مطرح نمودند.

 در ادامه جلسه حمیدرضا پوررضایی کارشناس مسئول فرهنگی کانون و مسئول کمیته اجرایی جشنواره در رابطه با موضوع بندی در احادیث و پیدا کردن چند موضوع کلی و متناسب با گروه های سنی سخنانی را ایراد نمودند.

 در همین رابطه الهام زارعی زاده کارشناس ادبی کانون نیز به جمع بندی موضوعی احادیث پرداخته و با همکاری دیگر حاضرین در جلسه موضوع هایی از قبیل خویشاوندی ، هدیه و نیکی کردن ، نماز ، والدین ، ایمان و توحید و ... را از موضوع های شاخص جهت انتخاب احادیث برشمردند.

 همچنین در این جلسه خانم ها قیمتی و نمکی از همکاران  مربی مسئول مراکز سنندج دیدگاه های خود را در رابطه با شیوه تبیین موضوع برای مخاطب و ضرورت های قابل توجه و اساسی در این دوره از جشنواره مطرح نمودند.