«جم جمک به جلسه نقد آمد»

نششست تخصصی «روش‌شناسی کتاب‌های شعر برای نقد» با نقد کتاب «جم جمک» سرودی«محمود کیانوش» برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست «کبرا بابایی»به عنوان کارشناس جلسه این کتاب را با روش گزارمان نویسی و با استفاده از فرم‌های آن مورد نقد و بررسی قرار دهد و مربیان نیز با نقد کتاب آشنا شوند.
 در این نشست حدود 60 مربی فرهنگی شرکت می‌کنند و قرار است در سالن کنفرانس مجتمع آفرینش‌های فرهنگی هنری حجاب از ساعت 14 تا 16 روز یک‌شنبه 1 بهمن ماه «جم جمک » را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
«کبرا بابایی» کارشناس جلسه علاوه برتالیف کتاب‌های شعر ویژه کودک و نوجوان هم اکنون سر‌دبیر فصلنامه فانوس و مربی فیلمسازی مرکز 22 استان می‌باشد.