جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استان برگزارشد

جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استان باحضور اعضای کارگروه تخصصی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی کانون استان ،جلسه بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد استان با حضوراعضای کارگروه تخصصی برگزارشد.

در این جلسه مدیرکل ضمن تاکید براهمیت شاخص ها درنتیجه وبازخوردارزیابی عملکرد،خواهان بارگذاری به موقع شاخص های مربوط به هرواحدشدوبرضرورت و اولویت این امربرکارها وهمچنین برهمکاری وهمراهی بیشتر با کارشناس ارزیابی تاکیدنمود.

در این جلسه معاون اموراداری و مالی نیز برهماهنگی درانجام امور ارزیابی دستگاه تاکید و با توجه به اهمیت ارزیابی وشاخص هایی که در این زمینه وجود دارد ،این امر را جهت اثربخشی درکارضروری دانست وبرتهیه مستندات و بارگذاری آنها در زمان تعیین شده تاکید نمود. 

وی همچنین اعلام کرد که تعیین برش درسال جدید درشاخص های عمومی و اختصاصی هر بخش بسیار موثروکارآمد می باشد .

در ادامه معاون فرهنگی نیز درخصوص شاخص های اختصاصی و بارگذاری مستندات و مدارک مورد نیاز مستندات که انجام شده صحبت نمود.

این جلسه با اعلام نظرات دیگر اعضا به پایان رسید . 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =