کانون محل استمرار و تکامل اهداف پرورشی، علمی و فرهنگی است

مطهری مدیرکل آموزش و پرورش استان در جمع کانون یاران: کانون محل استمرار فعالیت های پرورشی و فرهنگی و علمی است که در مدرسه شروع و در کانون می‌توانند ادامه پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی، مطهری در جمع کانون یاران اظهار داشت: آنچه که مسلم هست آموزش عمومی تا رسیدن به بحث مدرک دیپلم که در واقع هدف ارزشمندی است پیش بینی شده و آنچه که در سند تحول اشاره شده، تاکید بر تحقق این ساختارهای گوناگون تربیتی است که نیاز به توجه بیشتری دارد.

وی ادامه داد: یکی از بسترها مدرسه است اما محل ارزشمند دیگری که به عنوان مکمل این فعالیت ها می‌تواند مطرح شود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
مطهری در مورد کانون گفت: اگر کانون را معنا کنیم معنای آن یعنی؛ محل تمرکز یا کانون عدسی اگر از عبارات و اصطلاحات علمی استفاده کنیم محلی است که نورها به هم می رسند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: کانون محل استمرار  فعالیت های پرورشی، فرهنگی و علمی است که در مدرسه شروع می‌شود و در کانون می‌تواند ادامه پیدا کند و امیدوارم با اجرای طرح های کانون در سطح کشور و  بستر سازی مناسب بتوانیم به این اهداف برسیم.

مطهری در مورد کانون یاران نیز گفت: شما کانون یاران هم یکی از اهداف کانون در جهت انتقال فعالیت های کانون به مدارس هستید و در کنار افرادی که به عنوان مسئول تربیتی و پرورشی فعالیت می کنند باید فعالیت مؤثر داشته باشید.

ایشان افزود: اگر این موارد در کنار هم باشند نهایتاً آن اهداف مهمی که به عنوان اهداف تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است دست یافتنی تر می شود.

وی گفت: آموزش و پرورش برای رسیدن به این اهداف دوران تحولی را پشت می‌گذارد و برای اینکه این ساحت های شش گانه محقق شود تحقق در آموزش نیاز است و همچنین رویکرد های آموزشی و روش های آموزشی که باید انجام شود بستر ساز تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

 مطهری افزود: در مورد بستر سازی مناسب نیز گفت: اگر ما دنبال این باشیم که دانش آموزان ما که جامعه ی هدف تعلیم و تربیت هستند عامل گفته های خود باشند باید بستر را بیشتر فراهم کنیم و یکی از این بستر ها باید در مدرسه صورت بگیرد و تکمیل آن در کانون  باشد.

ایشان در پایان مراکز کانون پرورش فکری را محل استمرار، تکامل اهداف پرورشی، علمی و فرهنگی دانست که باید در آموزش عمومی محقق شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان از برنامه های سازنده و تربیتی کانون پرورش فکری تشکر کرد و برای کانون یاران آرزوی موفقیت کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =