با حضور شاعری که از خودش سوال می کند!

نشست ادبی دو پنجره استان قم برگزار شد

نشست ادبی دو پنجره با حضور حامد محقق شاعر نامدار شعر نوجوان در جمع کارشناس و مربیان ادبی و کودک و نوجوانان شاعر و نوقلم در سالن همایش‌های مرکز 6 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شد.