اجرای نقاشی روی دیوار و معرفی تاریخ صفویان توسط اعضای کانون اردبیل(۱)

به مناسبت پاسداشت هفته ملی اردبیل، نقاشی و تصویرگری دیواری به طول ۱۲۰ متر با هنرمندی ۹۰ نفر از اعضای موفق و افتخارآفرین مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل و با همراهی ۱۵ مربی در ۴۵ کادر با محوریت خاندان صفوی در حال برگزاری است.