پاسداشت هفته استان اردبیل در مراکز فرهنگی هنری کانون- مردادماه۱۳۹۸

هم‌زمان با پاسداشت هفته استان اردبیل، مراکز کانون پرورش فکری استان اردبیل با اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی هنری و ادبی این ایام را گرامی داشتند.

برچسب‌ها