اردوی اعضای مرکز شماره ۷ کانون قم به روستای کرمجگان

اردوی تفریحی‌فرهنگی مرکز شماره ۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، به منظور تشویق بیشتر اعضای فعال و کتابخوان و همچنین ایجاد شور و نشاط و حس همکاری بین اعضا برگزار شد.