برگزاری دوره آموزش قصه‌گویی در کانون پرورش فکری سمنان

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل کانون استان سمنان، دوره آموزش قصه‌گویی هفت گنبد با دعوت از علی‌مراد خرمی مدرس قصه‌گویی، کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری استان مازندران و داور چند دوره جشنواره قصه‌گویی روز یک‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸ به مدت هشت‌ساعت ویژه ۳۵ مربی فرهنگی، هنری و ادبی کانون با هدف آشنایی و توانمندسازی مربیان در زمینه‌ی بازنویسی و بازآفرینی متون کهن، کسب مهارت مربیان در زمینه‌ی اجرای فعالیت قصه‌گویی، تشویق و ترغیب مربیان برای حضور کمّی و کیفی در جشنواره قصه‌گویی و...، در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری سمنان برگزار شد.