آیین رونمایی از بازی «میراث پارس» صبح دوشنبه ۱۱ شهریور  ۱۳۹۸ با حضور جمعی از مدیران کانون در موزه تاریخ کانون پرورش‌فکری برگزار شد.

«میراث پارس» عنوان یک بازی گروهی و آموزشی است که موزه تاریخ کانون طراحی کرده تا آن‌ها با گشودن گره‌های بازی، با تمدن‌های ایرانی آشنا شوند.