نمایشگاه پایان تابستان مرکز شماره ۹ کانون قم

در نمایشگاه‌های پایان تابستان که اغلب همراه جشن برگزار می‌شود، اعضا و والدین‌شان نتیجه‌ی گزیده فعالیت‌های فصل شاد و شلوغ مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می‌بینند و مربیان راهنمایی‌های لازم برای ادامه‌ی یک‌سال پر تلاش را به آنها می‌دهند. نمایشگاه‌ مرکز شماره ۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم تا ۴ مهر ۱۳۹۸ برقرار است.