گردهم‌آیی مربیان مسوول مراکز کانون گیلان

گردهم‌آیی مربیان مسئول مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با هدف تبیین و تشریح سیاست‌های ۶ ماهه دوم سال جاری این مجموعه‌ی فرهنگی، روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ به میزبانی مرکز شماره ۴ کانون رشت برگزارشد.