راه‌اندازی انجمن هنرهای نمایشی در کانون سمنان

نخستین انجمن هنرهای نمایشی اعضا و مربیان کانون پرورش فکری استان سمنان با حضور نبی‌اله خدابخشی مدیرکل کانون سمنان، محمدرضا طبسی رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود، مسعود تفضلی‌مقدم کارگردان و بازیگر، جمعی از مربیان کارگاه نمایش و ۶۰ عضو نوجوان، پیش از ظهر روز یک‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ در سالن آمفی‌تئاتر مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون شاهرود راه‌اندازی شد.