دومین روز هفته ملی کودک و اجرای ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن (ع)

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ستاد صیانت کانون البرز با همکاری مرکز مجتمع کانون کرج، ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و گرامی داشت هفته ملی کودک را در سالن همایش های مرکز مجتمع، برگزار کردند.