کودک، آموزش، سلامت و ایمنی در مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان

اعضای مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در دومین روز هفته ملی کود(کودک، آموزش، سلامت و ایمنی) با حضور در مراکز درمانی، آتش‌نشانی و دیگر مراکز مرتبط با ایمنی و سلامت نکات ضروری در این زمینه را فراگرفتند