بدرقه کاروان بچه‌های اربعین و رونمایی از دومین تماشاخانه سیار کانون

آیین بدرقه کاروان فرهنگی «بچه‌های اربعین» و رونمایی از دومین «پیک امید» تماشاخانه سیار کانون صبح شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸ با حضور مسئولان کانون در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری برگزار شد.