برگزاری پودمان بحث آزاد در کانون سمنان

پودمان آموزشی «بحث آزاد» با دعوت از زهرا اطهری رئیس موزه کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه ۴۰ مسئول و مربی مراکز فرهنگی‌هنری ثابت، سیار و پستی این استان، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ به مدت ۲۰ ساعت در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی‌هنری کانون سمنان برگزار شد.