«موکب بیت‌الرقیه» کانون استان قم در عمود ۱۲۲۲ مسیر پیاده‌روی اربعین

«موکب بیت‌الرقیه» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم در عمود ۱۲۲۲ مسیر پیاده روی اربعین از ۱۳ تا ۲۷ مهر به زائران کودک و نوجوان، خدمات فرهنگی‌هنری ارائه داد.