در نمایشگاهی به همت ستاد هفته پژوهش و فناوری استان قم:

حضور اعضای پژوهشگر کانون استان قم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‌فناوری (۱)

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‌فناوری و فن بازار که در ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه قم در حال برگزاری است اعضای پژوهشگر مراکز فرهنگی‌هنری قم، اختراعات خود را برای بازدیدکنندگان ارائه دادند. این نمایشگاه تا ۲۱ آذر ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برای بازدید عموم دایر است.