پودمان آموزشی «بازی‌های فردی و گروهی» با حضور فرهاد اسماعیلی در قم

این پودمان آموزشی به مدت ۲۰ ساعت، ویژه مربیان فرهنگی و مسئولان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، پودمان آموزشی «بازی‌های فردی و گروهی» که به مدت ۲۰ ساعت، با حضور فرهاد اسماعیلی به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ برگزار شد، مربیان و مسئولان مراکز فرهنگی هنری استان قم با اهمیت فعالیت بازی‌های فردی و گروهی آشنا شدند.

شهرزاد حدادپور، کارشناس آموزش و پژوهش کانون استان قم هدف از برگزاری این پودمان آموزشی را آشنایی با اهمیت فعالیت بازی‌های فردی و گروهی، منطبق با شرایط کودک و نوجوان در مراکز کانون، آشنایی با انواع بازی‌های فردی و گروهی، استفاده از بازی‌ در اجرای سایر فعالیت‌های مراکز فرهنگی ‌هنری و آشنایی با بازی‌های بومی و محلی عنوان کرد.