نخستین مهرواره‌ی استانی سرود کانون سمنان در گرمسار

نخستین مهرواره‌ی استانی سرود آفرینش کانون پرورش فکری سمنان با عنوان «نغمه‌های روشن فردا» به میزبانی شهرستان گرمسار، پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در فرهنگ‌سرای خورشید تابان برگزار شد.