هم‌زمان با هفته‌ی پژوهش؛

تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان مهرواره‌ی آب در کانون سمنان

نمایشگاه هفته‌ی پژوهش با عنوان «گام‌های روشن پژوهش» به میزبانی آرادان در مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری این شهرستان گشایش یافت و از مربیان اقدام‌پژوه، پژوهشگران نوجوان و برگزیدگان نخستین مهرواره‌ی آب مراکز فرهنگی‌هنری کانون این استان تجلیل شد.