نخستین مهرواره سرود آفرینش در کانون کرمان

نخستین مهرواره سرود آفرینش با حضور ۱۱ گروه سرود و دو نماهنگ از مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ۵ دی ۹۸ در سالن باران اداره‌کل کانون برگزار می‌شود.