انجام فعالیت‌های بازی‌محور در کانون سمنان

فعالیت‌های بازی‌محور هم‌زمان با پنجمین جشنواره‌ی اسباب‌بازی در راستای شعار «تمرین زندگی» از سوی مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان سمنان ویژه اعضای عادی و طرح کانون‌مدرسه اجرا شد.