گرامی‌داشت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کانون سمنان

مربیان و اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان سمنان با اجرای فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و اسلامی مانند معرفی وقایع، معرفی شخصیت، دل‌نوشته‌های ادبی، قرائت زیارت عاشورا و شرکت در تجمع مردمی و...، یاد و خاطره‌ی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.