در ماه بهمن؛

پودمان آموزشی «کلاژ» با حضور هلن محمدرضایی در قم برگزار شد

این پودمان آموزشی به مدت ۲۰ ساعت، ویژه مربیان فرهنگی و مسئولان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم، پودمان آموزشی «کلاژ» که به مدت ۲۰ ساعت، با حضور هلن محمدرضایی به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ برگزار شد، مربیان و مسئولان مراکز فرهنگی هنری استان قم با اهمیت فعالیت کلاژ و انواع تکنیک‌های آن آشنا شدند.

شهرزاد حدادپور، کارشناس آموزش و پژوهش کانون استان قم هدف از برگزاری این پودمان آموزشی را آشنایی با تکنیک کلاژ، ابزار و مواد مناسب آن و به کارگیری کلاژ ترکیبی و ابتکاری در فعالیت‌های فرهنگی‌هنری مراکز عنوان کرد.