وبینار آموزشی «کارگاه‌های مهارت‌ مثبت روان‌شناختی» در کانون سمنان

نخستین وبینار آموزشی‌تخصصی کارگاه‌های مهارت‌ مثبت‌اندیشی در قالب هشت‌جلسه با موضوع توانمندسازی مربیان با شناخت مهارت‌های مثبت و به‌کارگیری آن در فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون از طریق وب کنفرانس به‌مدت ۲۴ ساعت طی روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۱ خردادماه ویژه ۳۶ مسئول و مربی مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان برگزار شد.