انجمن‌های هنری و ادبی مجازی برگزار شده در کانون آذربایجان شرقی

انجمن‌های ادبی و هنری کانون آذربایجان شرقی همچون دیگر فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی در کانون، با توجه به شرایط ویژه و عدم حضور اعضا در مراکز فرهنگی هنری به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود.