99برنامه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال جاری

سید محمد قلمکاریان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست خبری اصحاب رسانه از نمایشگاه دستاوردهای کانون با اشاره به ظرفیت های این مرکز در حوزه‌های فرهنگی و ادبی مانند قصه گویی، شعر و هنرهای نمایشی عنوان کرد:کانون در نظر دارد امسال ۹۹ برنامه از جمله راه اندازی مرکز تخصصی نماز، مرکز تخصصی علوم، برگزاری انجمن های مختلف و افزایش تعداد ده مرکز سیار به کانون را در دستور کار خود قرار دهد.