نشست ویژه مربیان مسئول امور فرهنگی مراکز کانون تبریز

در نشست مدیرکل کانون با مربیان مسئول مراکز فرهنگی هنری تبریز بر اهمیت پایدارسازی اعضاء و نیز فرآیند حضور کودکان و نوجوانان در فراخوان‌های ملی و بین‌المللی تاکید شد. در این نشست کارشناسان فرهنگی، هنری، ادبی و آموزش و پژوهش استان و نیز معاونین فرهنگی و اداری مالی نیز حضور داشتند.