آیین اهدای جوایز به برگزیدگان جایزه کتاب ماه فصل بهار کانون

کتاب‌های برگزیده فصل بهار ۱۳۹۹ نخستین جایزه‌ی‌ کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری در آیین ویژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ مرداد در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون معرفی شدند.