بزرگداشت ایام شهادت حضرت ابا عبدا... الحسین (ع) در مراکز کانون آذربایجان شرقی

کودکان، نوجوانان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع فرهنگی هنری و ادبی و ضمن تبیین ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) با اجرای مراسم نوحه خوانی و مرثیه سرایی ارادت خود را به سرور شهیدان ابراز داشتند.