اعضای برگزیده کانون در مسابقه نقاشی «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی»

اعضای برگزیده‌ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی» روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ در آیینی مجازی شناخته شدند.