آیین اهدای مرغک سیمین کانون به کتاب‌های برتر فصل تابستان

آیین اهدای جوایز به کتاب‌های برتر فصل تابستان جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری روز ۲۵ آذر ۱۳۹۹ در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد

برچسب‌ها