سفر کاروان پیک امید کانون شاهرود به قلم دوربین

پیک امید در قالب طرح امداد فرهنگی با حضور نبی‌اله خدابخشی مدیرکل، معاون فرهنگی، کارشناسان ادبی و روابط‌عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و جمعی از مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون شاهرود و بسطام در مدرسه‌ی علوی روستای علی‌آباد، برگزار و با استقبال حسن دیداری رئیس آموزش و پرورش منطقه و حسن غلامی مدیرآموزگار این مدرسه، روبه‌رو شد.