در دهه فجر برگزار شد؛

((یک روز مهربان)) ویژه برنامه مرکز۶ کانون قم

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شماره ۶ درچهل ودومین پیروزی انقلاب اسلامی در راستای نامگذاری ۱۶روز بهمن؛مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی پرداخته شد در این برنامه معرفی وقایع و ایام ، صحبت راجع به انقلاب و چرایی شکل گیری انقلاب برای اعضا،برگزاری مسابقه در رابطه با شعارهای انقلاب، برگزاری بازی با عناوین و ویژگیهای انقلاب، برگزاری کارگاه کاردستی ارگامی گل لاله برگزار شد.