همایش مجازی اعضای مکاتبه‌ای کانون سمنان به قلم دوربین

همایش مجازی «تا بهار دلنشین» ویژه اعضای مکاتبه‌ای مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان به‌همت مهرناز نصیری و نسرین قربانی کارشناسان این مرکز و با دعوت از فرزانه رحمانی کارشناس ادبیات کودک و نوجوان مدیریت آفرینش‌های ادبی کانون کشور، یک‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در بستر فضای مجازی برگزار شد.