برپایی نمایشگاه تصویرگری در موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون

نمایشگاهی با عنوان «نقش نور» از آثار تصویرگری کتاب‌های مذهبیِ تصویرگران به‌نام در موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ به نمایش گذاشته شده است.